หน้าหลัก > ติดต่อเรา > ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Receptionist)

หมวดการทำงาน:ธุรการ
พื้นที่การทำงาน:สำนักงานใหญ่ Responsibilities:
 • รับโทรศัพท์จากภายนอกองค์กร และต้อนรับผู้มาติดต่อบริษัทฯ
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • จัดเตรียมและแจกจ่ายเอกสารภายในองค์กร
Qualification:
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี คล่องแคล่วว่องไว
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ อีเมล์: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่าย

หมวดการทำงาน:การขาย, คีย์ข้อมูล
พื้นที่การทำงาน:สำนักงานใหญ่ Responsibilities:
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการออกกรมธรรม์ จัดพิมพ์ข้อมูล และเอกสารต่างๆ
 • ดูแลและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
Qualification:
 • มีความตั้งใจจริงที่ต้องการทำงานในองค์กรธุรกิจประกันวินาศภัย
 • ระดับการศึกษาวุฒิปวส.ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ อีเมล์: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา

หมวดการทำงาน:การขาย, การตลาด
พื้นที่การทำงาน:กรุงเทพฯ และปริมณฑล Responsibilities:
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้กับลูกค้ารายย่อยหรืองค์กรต่างๆ เพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่
 • สรุปรายงานการปฏิบัติงานและปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบ
 • วางแผน ดูแล และติดตามงานขายที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความเชื่อมั่นในการบริการให้กับลูกค้า เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
Qualification:
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือต่ำกว่าปริญญาตรี สายการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนสูงและสามารถปฏิบัติงานออกนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ อีเมล์: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141