หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ของเรา > ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยอัคคีภัย

แน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งหลายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ กับที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของครอบครัวที่คุณรักและห่วงแหน ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ น้ำท่วม หรือถูกโจรกรรม และเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านของคุณ การประกันอัคคีภัยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดความความเสี่ยงนี้ได้ เพราะเราคุ้มครองทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในบ้าน เรายินดีให้คำปรึกษาความคุ้มครองบ้านและอาคารของท่าน หรือเพิ่มภัยพิเศษให้เหมาะสม

Tabs

BASIC HOUSE

บ้านขนาด 40-75 ตร.ม.
 • คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท
 • คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ 100,000 บาท
 • 4 ภัยธรรมชาติ 20,000 บาท

ราคา645บาท

PLUS HOUSE

บ้านขนาด 80-150 ตร.ม.
 • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ 200,000 บาท
 • 4 ภัยธรรมชาติ 20,000 บาท

ราคา850บาท

ULTIMATE HOUSE

บ้านขนาด 160-200 ตร.ม.
 • คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
 • คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ 400,000 บาท
 • 4 ภัยธรรมชาติ 20,000 บาท

ราคา1,590บาท

MICRO 1

บ้านคอนกรีตล้วน (ชั้น 1 เท่านั้น)
 • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • 4 ภัยธรรมชาติ 10,000 บาท

ราคา400บาท

MICRO 2

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (ชั้น 2 เท่านั้น)
 • คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท
 • 4 ภัยธรรมชาติ 10,000 บาท

ราคา400บาท