หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ของเรา > ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นอกเหนือจากการประกันภัยประเภทต่างๆ บริษัทฯยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับความคุ้มครองและทุนประกันภัยเพื่อความเหมาะสมได้ เช่น ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร การประกันภัยก่อสร้าง การประกันภัยเดินทางเป็นหมู่คณะ ฯลฯ