หน้าหลัก > ติดต่อเรา > ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการและการตลาด - สาขาเชียงใหม่


พื้นที่การทำงาน: สาขาเชียงใหม่ ความรับผิดชอบ:
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้กับลูกค้ารายย่อยหรืองค์กรต่างๆ เพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่
 • สรุปรายงานการปฏิบัติงานและปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบ
 • วางแผน ดูแล และติดตามงานขายที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความเชื่อมั่นในการบริการให้กับลูกค้า เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 • รับโทรศัพท์จากภายนอกองค์กร และต้อนรับผู้มาติดต่อบริษัทฯ
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • จัดเตรียมและแจกจ่ายเอกสารภายในองค์กร
สิ่งที่เราต้องการ:
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ไม่จำกัด การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศหญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, Powerpoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้
 • ตรงต่อเวลา / รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่อีเมล: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141

เจ้าหน้าที่สินไหม - สาขาเชียงใหม่


พื้นที่การทำงาน: สาขาเชียงใหม่ ความรับผิดชอบ:
 • ออกตรวจอุบัติเหตุและทำรายงาน
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • จัดเตรียมและแจกจ่ายเอกสารภายในองค์กร
สิ่งที่เราต้องการ:
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดี
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และเรียบร้อย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีใบอญุญาตขับขี่ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่อีเมล: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141

เจ้าหน้าที่ธุรการ - กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

แผนก: ธุรการ
พื้นที่การทำงาน: กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) ความรับผิดชอบ:
 • รับโทรศัพท์จากภายนอกองค์กร และต้อนรับผู้มาติดต่อบริษัทฯ
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • จัดเตรียมและแจกจ่ายเอกสารภายในองค์กร
สิ่งที่เราต้องการ:
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี คล่องแคล่วว่องไว
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่อีเมล: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายรับประกันภัย - กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

แผนก: การรับประกันภัย
พื้นที่การทำงาน: กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) ความรับผิดชอบ:
 • รับผิดชอบการออกกรมธรรม์ จัดพิมพ์ข้อมูล และเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
สิ่งที่เราต้องการ:
 • มีความตั้งใจจริงที่ต้องการทำงานในองค์กรธุรกิจประกันวินาศภัย
 • ระดับการศึกษาวุฒิปวส.ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่อีเมล: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141

เจ้าหน้าที่การตลาด - กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

แผนก: การตลาด
พื้นที่การทำงาน: กรุงเทพฯ ความรับผิดชอบ:
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับทีมงานการตลาดและสาขาทั่วประเทศ
 • ช่วยดูแลการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ เพื่อเปิดตัวแทนรายใหม่
 • ช่วยทีมการตลาดทำวิจัยการตลาด (market research)
 • ช่วยออก artwork เช่น โบรชัวร์ / โปสเต้อร์ ฯลฯ
สิ่งที่เราต้องการ:
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือต่ำกว่าปริญญาตรี สายการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลาง รวมถึง photoshop และ illustrator
 • มีความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่อีเมล: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา - กรุงเทพฯ และปริมณฑล

แผนก: การตลาด
พื้นที่การทำงาน: กรุงเทพฯ และปริมณฑล ความรับผิดชอบ:
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้กับลูกค้ารายย่อยหรืองค์กรต่างๆ เพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่
 • สรุปรายงานการปฏิบัติงานและปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบ
 • วางแผน ดูแล และติดตามงานขายที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความเชื่อมั่นในการบริการให้กับลูกค้า เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
สิ่งที่เราต้องการ:
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือต่ำกว่าปริญญาตรี สายการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนสูงและสามารถปฏิบัติงานออกนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่อีเมล: contact@thaipat.co.th
โทรสอบถามข้อมูล: 02-253-4141