สาขาทั่วประเทศ

เรามีมากกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงพนักงาน 250 กว่าคน พร้อมที่จะดูแลคุณทุกที่ทุกเวลา เราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และเราชาวไทยพัฒทุกคนตั้งใจทำดีที่สุด เพื่อที่จะรักษาคุณภาพและคุณธรรมให้คุณต่อไปอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่: 34 ซ.สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-253-4141, 02-253-4343

โทรสาร: 02-253-0550

กรุงเทพฯ (สุรวงศ์)

ที่อยู่: อาคารสมสุข 287/17-19 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: 02-235-0300, 02-235-0303

โทรสาร: 02-235-7880

กรุงเทพฯ (ซอยอารีย์)

ที่อยู่: 8/2-4 ซ.อารีย์ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-617-0370, 081-443-3693

โทรสาร: 02-278-4720

นนทบุรี

ที่อยู่: 62/303 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร: 02-950-4512, 081-945-3937

โทรสาร: 02-950-4515

สมุทรปราการ

ที่อยู่: 516/2 ถ.สุขมวิท ต. ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

โทร: 02-702-3898, 081-620-7669

โทรสาร: 02-702-3900